Home   |    Facebook   |    Contact   |    Rss   
   HOME > 關於我們 > 因本市動物收容所貓隻收容空間最大量為9隻,目前已超過收容滿量

因本市動物收容所貓隻收容空間最大量為9隻,目前已超過收容滿量,為落實動物保護兼顧動物收容品質,暫不受理貓隻進所;待收容量降至安全收容數9隻以下再行開放

嘉義市政府啟